Codi d'homologació 07015689

La nostra escola

“Si no hi ha emoció, no hi ha aprenentatge”. La vida no pot reduir-se a aprendre coneixements. És molt més. Arimunani és una escola mallorquina que no es tanca a una sola pedagogia i que crea un mètode únic per acompanyar a nins i nines en el seu desenvolupament complet.
En aquesta escola, creiem que una educació personalitzada, d’acord amb els ritmes d’aprenentatge de cada alumne i que fomenti l’autoestima i el respecte, és possible. Per això, des d’un entorn natural adequat i en un ambient familiar, integrem en els continguts acadèmics capacitats com la confiança, la seguretat, la gestió emocional, l’autonomia, la creativitat … L’equip de docents està en contínua evolució i revisió. Es forma constantment segons les necessitats i reptes que els infants van presentant. A cada aula treballen i guien dos mestres, un/a de parla anglesa i un/a altre/a de parla castellana o catalana. Tots dos interactuen constantment amb els infants, els plantegen qüestions, ofereixen materials i guien el seu desenvolupament, tant en una llengua com en l’altra. Arribem així a un trilingüisme que l’infant adopta com a quotidià i normal. Arimunani és una escola que ofereix una formació humana i no invasiva, que fomenta identificar i potenciar els talents de cada nin i cada nina. Perquè ells i elles es coneguin, sàpiguen triar el seu camí, i puguin arribar a adults de manera sana i feliç.
El projecte del nou edifici Arimunani, és ambiciós, però també humil. Ambiciós perquè serà una construcció pionera que marcarà un abans i un després en el plantejament de les escoles del futur. Serà un projecte energèticament autosuficient, fet amb materials naturals, que no generi residus que no puguin reciclar-se, i que aprofiti els cicles estacionals per a generar temperatures agradables en l’edifici, patis i zones exteriors durant tot l’any. Humil perquè un dels seus fonaments, dels seus anells centrals, és el profund respecte cap a la naturalesa, el planeta i els seus ritmes. És important que la construcció s’adapti a l’entorn, i no a l’inrevés. És un projecte que creix amb la voluntat de ser bo, net i just.
Desplaça cap amunt