En la nostra cuina es practica diàriament l’alimentació conscient i sana, perquè la salut de tota la comunitat munani estigui al 100% d’energia. Els aliments que emprem són ecològics i s’obtenen directament de productors locals. A més hem aconseguit, mitjançant el compostatge, que tots els residus orgànics que genera l’escola, es reciclin i s’aprofitin com a compost.
Scroll to Top