De 12 a 16 anys - Secundària

A Arimunani, com a escola i projecte pedagògic complet, volem fer-nos responsables de l’educació i evolució de nins i nines des dels 3 als 18 anys.

Per això, cada any, afegirem un nou curs al nostre programa fins a aconseguir 2n de Batxillerat.

La nostra previsió:
1r i 2n curs de secundària: actualment
3r curs de secundària: 2022-2023
4t curs de secundària: 2023-2024

Scroll to Top