Codi d'homologació 07015689

De 16 a 18 anys - Batxillerat

A Arimunani, com a escola i projecte pedagògic complet, volem fer-nos responsables de l’educació i evolució de nins i nines des dels 3 als 18 anys.

Per això, cada any, afegirem un nou curs al nostre programa fins a aconseguir 2n de Batxillerat.

La nostra previsió:
1r curs de Batxirellat: 2024-2025
2n curs de Batxirellat: 2025-2026

Desplaça cap amunt