Codi d'homologació 07015689

ESCOLA D'ESTIU

És el moment més esperat i més refrescant … Torna el Campus d’estiu d’Arimunani! Tallers de cuina, piscina, bicicleta, tallers de música, cinema, sortides a la platja… tot pensat per a unes vacances inoblidables amb els teus amics i amigues.


del 3 al 28 de juliol
de 9 a 15h

També tens l’opció d’apuntar-te per dies o per setmanes, com més et convingui.

L’equip estarà format per alguns mestres de l’escola amb l’ajuda d’alguns monitors aliens a Arimunani. Va dirigit a tot aquell que cerqui diversió i, en cas dels nins i nines d’infantil, només serà per a les famílies de l’escola.

PREUS

Mes complet 

698€ menjador inclòs (no es pot separar l’opció de menjador, ni portar menjar de casa). 

Per setmana

205€ menjador inclòs (no es pot separar l’opció de menjador, ni portar menjar de casa).

Per dia

50€ menjador inclòs (no es pot separar l’opció de menjador, ni portar menjar de casa).

Escoleta matinera: 8-9h

45€ mes complet
20€ setmana
5€ dia

Escoleta horabaixa: 15h-16h

45€ mes complet
20€ setmana
5€ dia

Descompte per germans

1 germà 10% de descompte
2 o més germans 20% de descompte.

M'interessa

FILL/A_1
Indica si sap nedar
Indica si té alguna al·lèrgia o intolerància
FILL/A _2
Indica si sap nedar
Indica si té alguna al·lèrgia o intolerància
FILL/A _3
Indica si sap nedar
Indica si té alguna al·lèrgia o intolerància
DADES DE FACTURACIÓ
Última modificació: maig 2018 Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.arimunani.com Si us plau, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix. Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquests. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política. De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per a poder tramitar les seves sol·licituds. 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament de les dades personals recollits en aquesta web és: Responsable: ARIMUNANI, S.L. Adreça postal: Camí Són Sales, 07141 Marratxí (Illes Balears). Telèfon: 673 966 289 Correu electrònic: info@arimunani.com Contacte Delegat de Protecció de Dades: Xavi Marroco 2. Per a què tractarem les seves dades? Les dades dels nostres usuaris seran tractats per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds i consultes, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractats per a fins d’analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. 3. Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptats. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. 4. A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació. 5. Base jurídica dels tractaments. La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a gestionar la seguretat i la qualitat de la web. 6. Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota unes certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament. Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en https://www.aepd.es/.

Aviso Legal

El acceso a la web www.arimunani.com atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación plena y sin reserva, desde dicho acceso y/o uso, de la presente nota legal y de la política de privacidad de la web en su última versión. Por ello, aconsejamos que proceda a la lectura de estos documentos, antes de utilizar las funcionalidades ofrecidas por este sitio Web, así como cada vez que acceda a él, ya que nos reservamos el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar en cualquier momento parte de estas condiciones. El mero acceso a esta Web no supone en ningún caso la existencia de una relación comercial entre el usuario y la web. I. TITULAR DE LA WEB A los efectos de lo previsto por el Art. 10 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se proporciona la siguiente información sobre la titular de esta Web: – Titular de la Web: Arimunani, S.L. (en adelante Arimunani) – Domicilio social: Camí Son Sales, 07141, Marratxí, Illes Balears, España – C.I.F. B57846891. – Datos registrales: Entidad inscrita en el Registro mercantil de Palma de Mallorca, Tomo 2549, Libro 0, Folio 178, Hoja PM-72586, Inscripción 1. Además del domicilio social, se pone a disposición de los usuarios los siguientes canales para dirigir sus peticiones, cuestiones o reclamaciones: – Formulario de contacto de la web – info[@]arimunani.com II. CONDICIONES DE USO 1. Introducción. Arimunani ofrece en esta web información acerca de su colegio Arimunani y servicios relacionados. Accediendo y utilizando esta web, usted acuerda obligarse a las condiciones que a continuación se exponen, por lo que se le recomienda que lea cuidadosamente esta sección antes de iniciar su navegación. 2. Obligaciones de los Usuarios. Los Usuarios se comprometen a utilizar esta Web de forma lícita, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes condiciones y de forma que no produzcan un perjuicio en los derechos o intereses de Arimunani o de terceros. A título enunciativo y en ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete igualmente a: – No incurrir en actividades ilegales o contrarias al orden público o a la buena fe; – No intentar acceder, modificar, manipular y, en su caso, utilizar las cuentas de otros Usuarios; – No utilizar los datos publicados en la Web para el envío de comunicaciones no solicitadas (spam). – No introducir o difundir en la web información o contenidos falsos, engañosos, ambiguos o inexactos de forma que induzcan a error a los receptores de la información, ni tampoco difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos o de los menores; – No realizar acciones que supongan o conlleven una violación de los derechos de propiedad intelectual Arimunani o de terceros; – No provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Arimunani, de sus proveedores o de terceras personas; – No introducir o difundir en la red virus informáticos o utilizar cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados. – No suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de esta Web 3. Exclusión de responsabilidad. Esta Web se proporciona “tal como está” y su uso se realiza bajo el propio riesgo del Usuario, por lo que, ni Arimunani, ni sus administradores, trabajadores, proveedores o colaboradores serán responsables por los daños, de cualquier naturaleza, directos o no, que deriven del uso de la Web, excluyendo expresamente Arimunani, en toda la medida prevista por la Ley, cualquier tipo de garantías, ya sean expresas o implícitas. Arimunani no garantiza la disponibilidad y accesibilidad de la Web, si bien realizará todos los esfuerzos que sean razonables en este sentido. En ocasiones, podrán producirse interrupciones por el tiempo que resulte necesario para la realización de las correspondientes operaciones de mantenimiento. Arimunani no se responsabiliza de posibles daños derivados de interferencias, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones telefónicas motivadas por causas ajenas a la citada entidad; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en el centro procesador de datos, de líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas eléctricos; ni tampoco de cualquier otra alteración que se pueda producir en el Software o Hardware de los Usuarios. Tampoco garantiza la ausencia de virus, malwares, troyanos u otros elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos o ficheros del Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo. De igual manera, Arimunani no responderá por los daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su control. Tampoco responderá de los daños y perjuicios causados por el uso o mala utilización de los contenidos de la Web, ni por las consecuencias que pudieran derivarse de los errores, defectos u omisiones en los contenidos que pudieran aparecer en esta Web proporcionados por los propios Usuarios u otros terceros. Arimunani no asume obligación ni responsabilidad alguna respecto de aquellos servicios que no preste directamente. 4. Enlaces externos. En ningún caso Arimunani asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de los enlaces pertenecientes a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y legalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 5. Contraseñas. Las contraseñas para acceder a las cuentas de Usuarios registrados son personales, confidenciales e intransferibles. Los Usuarios registrados son los únicos responsables de mantener la confidencialidad y seguridad de su cuenta, asumiendo estos de forma exclusiva las consecuencias de cualquier índole respecto a las actividades que se realicen mediante la misma. Los Usuarios se comprometen a notificar inmediatamente a Arimunani cualquier vulneración de la seguridad de su cuenta. 6. Denegación de acceso y cancelación de las cuentas. Arimunani se reserva el derecho de denegar el acceso a la Web, así como a suspender o cancelar las cuentas a aquellos Usuarios que incumplan las presentes condiciones; en caso de problemas técnicos o de seguridad imprevistos; de inactividad de la cuenta durante un tiempo significativo; o en cumplimiento de un requerimiento y/o de una orden policial, judicial o administrativa. Dicha cancelación o suspensión se realizará a exclusiva discreción de Arimunani y no dará lugar a ningún tipo de indemnización. 7. Tratamiento de datos personales. Los Usuarios consienten el tratamiento de sus datos personales con el alcance y en los términos que se indican en nuestra política de privacidad, la cual está disponible en la home page de la Web, quedando asimismo dicha política incorporada a las presentes condiciones por referencia. En dicha política, los Usuarios encontrarán información sobre la manera de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación de su información personal, así como el de oposición a su tratamiento. 8. Propiedad intelectual y derechos de autor. Sin perjuicio de los contenidos sobre los cuales terceros ostentasen derechos intelectuales, los derechos de propiedad intelectual de la Web, el nombre de dominio, su código fuente, diseño y estructura de navegación y elementos en ella contenidos (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software, o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, etc.) son titularidad de Arimunani , a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y, en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, conforme a lo previsto por la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Quedan expresamente prohibidas la reproducción, distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta web en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Arimunani o, en su caso, de los terceros que ostenten los derechos de propiedad intelectual o de autor sobre los contenidos afectados. No obstante lo anterior, el usuario de la web podrá visualizar los elementos de esta Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. Aquellas entidades o personas que, previa autorización del titular de esta web, pretendan establecer un enlace con ella, deberán garantizar que únicamente permite el acceso a esta Web o servicio pero que no realiza reproducción de sus contenidos y servicios. 9. Nulidad de las cláusulas. En caso de que una cláusula de las presentes condiciones de uso fuese declarada nula, sólo afectará a dicha disposición o a aquella parte que así haya sido declarada, subsistiendo las condiciones en todo lo demás y teniéndose tal disposición, o la parte afectada, por no puesta. 10. Aceptación. El acceso a la Web y su utilización implican necesariamente que todas y cada una de las presentes condiciones de uso son expresamente aceptadas por usted. 11. Ley y jurisdicción aplicables. Sin perjuicio de los derechos reconocidos a los consumidores por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la presente web se regirá por la ley española con exclusión de sus reglas de conflicto de ley y cualquier controversia que pudiera derivarse de su utilización o de los servicios vinculados a la misma se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca, renunciando expresamente los usuarios a su fuero propio si lo tuvieran Versión 1.0 – Mayo 2016
Desplaça cap amunt