Hola famílies! Sóc n’Esther i estic encantada d’anunciar-vos que al proper curs entro a formar part de la família d’Arimunani. És un projecte que no me pot il·lusionar més i penso aportar a l’escola i als vostres fills tot lo bo que pugui donar-vos.

Tenc 37 anys, sóc periodista i fins ara he fet feina als mitjans de comunicació. Quan en Juanma me va parlar de la darrera idea brillant del seu equip, que era obrir una televisió a l’escola, no vaig dubtar ni un segon en pujar al carro i compartir amb els nins tot el que he après aquests anys a Ib3 i a Televisió de Mallorca.

La idea és que a través d’Arimunani TV els vostres fills aprenguin a ordenar idees, aconseguir reptes impossibles, executar plans de producció i rodatge, dominar els distints gèneres i llenguatges audiovisuals, fer bons guions, trobar les millors localitzacions, exprimir bé el talent dels seus entrevistats …

A més d’això, ajudaré en Juanma i en Xavi amb tot el que necessitin en la gestió i administració de l’escola i, per descomptat, estaré per atendrer-vos en tot lo que necessiteu.
Com vos dic, me fa moltíssima il·lusió desenvolupar aquest projecte i crèixer -més encara-, que els vostres fills.

Sóc alegre i positiva, responsable, amb gran capacitat de treball en equip i bon humor. Tenc dos fills genials i un home molt alt (i també genial). M’agrada menjar, esternudar i anar descalça. També la literatura, la música i les persones senzilles i que van de front. Sóc fredolera, col·lecciono amics de totes les castes humanes (i animals), caic bé als sogres, he vençut un càncer de mama i avui valoro encara més les coses bones. Estic segura que estar devora vosaltres serà una d’elles.

Ens veiem en setembre!

CAS …………………………………………………………

¡Hola familias! Soy Esther y estoy encantada de anunciar que el próximo curso entro a formar parte de la familia de Arimunani. Es un proyecto que no me puede ilusionar más y pienso aportar en la escuela y en vuestros hijos todo lo bueno que pueda daros.

Tengo 37 años, soy periodista y hasta ahora he trabajado en los medios de comunicación. Cuando Juanma me habló de la última idea brillante de su equipo, que era abrir una televisión en la escuela, no dudé ni un segundo en subirme al carro y compartir con los niños todo lo que he aprendido estos años en Ib3 y en la televisión de Mallorca.

La idea es que a través de Arimunani TV vuestros hijos aprendan a ordenar ideas, conseguir retos imposibles, ejecutar planes de producción y rodaje, dominar los distintos géneros y lenguajes audiovisuales, hacer buenos guiones, encontrar las mejores localizaciones, exprimir bien el talento de sus entrevistados …

Además de eso, ayudaré a Juanma y a Xavi con todo lo que necesiten en la gestión y administración de la escuela y, por supuesto, estaré para atenderos en todo lo que necesitéis. Como os digo, me hace muchísima ilusión desarrollar este proyecto y crecer -más todavía-, que vuestros hijos.

Soy alegre y positiva, responsable, con gran capacidad de trabajo en equipo y buen humor. Tengo dos hijos geniales y un hombre muy alto (y también genial). Me gusta comer, estornudar e ir descalza. También la literatura, la música y las personas sencillas y que van de frente. Soy friolera, colecciono amigos (y animales), caigo bien a los suegros, he vencido un cáncer de mama y hoy valoro aún más las cosas buenas. Estoy segura de que estar cerca de vosotros será una de ellas.

¡Nos vemos en septiembre!

ENG …………………………………………………………

Hello families! My name is Esther and I am pleased to announce that this year I will be part of the Arimunani family. It is a project that I can not be more excited about, and I intend to give the school and your children everything I can give.

I am 37 years old, I am a journalist and up until now I have worked in the media. When Juanma spoke to me about the latest brilliant idea of his team, which was to open a television at school, I did not hesitate for a second to drive up and share with the children everything I learned these past years at Ib3 and Television of Mallorca.

The idea is that through Arimunani TV your children learn to tidy ideas, achieve impossible challenges, execute production and shooting plans, master the different genres and audiovisual languages, make good scripts, find the best locations, squeeze the talent of the interviewees …

In addition to that, I will help Juanma and Xavi with everything they need in the management and administration of the school and, of course, I will be in charge of everything you need.
As I say, I’m very excited to develop this project and grow -even more- than your children.

I am happy and positive, responsible, with great abilities to work in a team as well as doing this in a good mood. I have two great children and a very tall man (who is also great). I like to eat, sneeze and go barefoot. Also, literature, music and simple people that are straight forward. I’m a cold-creature, I collect friends from all human castes (and animals), i get along with my inlaws, I have overcome breast cancer and today I value the good things in life even more. I’m sure that being close to you all will be amazing!

See you in September!